Kết quả hình ảnh cho mức phạt xe không chính chủ

Theo quy định của nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, việc xử lí phương tiện giao thông đường bộ được quy định cụ thể đối với từng nhóm phương tiện cụ thể như sau:

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không chuyển quyền sở hữu phương tiện đúng như quy định

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô không chuyển quyền sở hữu phương tiện đúng như quy định

Ngày 01/08/2016 nghị định 171/2013/NĐ-CP hết hiệu lực được thay thế bởi nghị định 46/2016/NĐ-CP mức phạt xe không chính chủ xem tại Mức phạt xe máy không sang tên đổi chủ

Theo quy định tại điều 9 thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 của Bộ Công an:

“1. Xe đang lưu thông trên đường, không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi “Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.

Thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự, nếu phát hiện người mua hoặc người bán không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe (sau đây gọi là mua, bán xe không sang tên) theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thì phải xác minh, xác định rõ hành vi vi phạm: “mua, bán xe không sang tên” và xử phạt trường hợp quá thời gian 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua, bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên, di chuyển thay đổi đăng ký xe theo quy định.”

Như vậy theo quy định này, “công an không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi “Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”; mà chỉ có thể thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự.