Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có nồng độ cồn vượt mức quy định

– Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trong khoảng 50 – 80 miligam/100 mili lít máu hoặc 0.25 – 0.4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

– Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mili lít máu hoặc 0.4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đối với người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức quy định

– Người điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở
vượt quá 50 – 80 miligam/100 mili lít máu hoặc vượt quá 0.25 – 0.4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 – 8.000.000 VNĐ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

– Người điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở
vượt quá 80 miligam/100 mili lít máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

– Người điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở mà chưa vi phạm 2 điều trên sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.