Theo quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì mức xử phạt về lỗi chở hàng quá tải được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

– Trường hợp chở quá tải từ 10-40 % đối với xe dưới 5 tấn, từ 10-30% đối với xe trên 5 tấn, từ 20-30% đối với xe xi téc chở chất lỏng thì: người điều khiển phương tiện bị phạt từ 800.000 đ – 1.000.000 đ, tước giấy phép lái xe trong vòng 01 tháng, buộc phải dỡ phần hàng quá tải. Đồng thời chủ phương tiện bị phạt từ 2.000.000 đ – 4.000.000 đ nếu là cá nhân, 4.000.000 – 8.000.000 đ nếu là tổ chức.
– Trường hợp chở quá tải từ 40% – 60% đối với xe dưới 5 tấn, từ 30%- 50% đối với xe trên 5 tấn và xe xi téc chở chất lỏng thì: người điều khiển phương tiện bị phạt 3.000.000 đ – 5.000.000 đ, tước giấy phép lái xe trong vòng 02 tháng, buộc phải dỡ phần hàng quá tải. Đồng thời chủ phương tiện bị phạt từ 12.000.000 đ – 14.000.000đ nếu là cá nhân và từ 24.000.000 đ – 28.000.000 đ nếu là tổ chức.
– Trường hợp chở quá tải từ 60% – 100% đối với xe dưới 5 tấn, từ 50% – 100% đối với xe trên 5 tấn và xe xi téc chở chất lỏng thì người điều khiển phương tiện bị phạt 5.000.000đ – 7.000.000đ, tước giấy phép lái xe trong vòng 02 tháng, buộc phải dỡ phần hàng quá tải. Đồng thời chủ phương tiện bị phạt từ 14.000.000 đ – 16.000.000 đ nếu là cá nhân và từ 28.000.000đ – 32.000.000đ nếu là tổ chức.
– Trường hợp chở quá tải từ 100% trở lên thì người điều khiển phương tiện bị phạt 7.000.000đ – 8.000.000đ, tước giấy phép lái xe trong vòng 03 tháng, buộc phải dỡ phần hàng quá tải. Đồng thời chủ phương tiện bị phạt từ 16.000.000đ – 18.000.000đ nếu là cá nhân, từ 32.000.000đ – 36.000.000đ nếu là tổ chức.

Kết quả hình ảnh cho mức phạt xe chở quá tải mới nhất

Lưu ý: Người chủ phương tiện bị phạt do lỗi giao xe cho người điều khiển vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ. Nếu người điều khiển phương tiện đồng thời là chủ phương tiện thì chỉ phải chịu phạt với lỗi chở hàng quá tải.