Thông tin các tuyến xe khách Hà Nội đi Phú Thọ và ngược lại sẽ được bến xe mỹ đình cập nhật bạn có thể đọc ngay bên dưới để biết thông tin về nhà xe,sđt,giờ xuất bến…

ben-xe-khach-phu-tho

1`.XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT :0436337575

0436337614

3 chuyến/ngày

Xe 40 chỗ giường nằm
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 8H30
Giờ đến: 10H30
Tổng thời gian: 2 giờ

2 XE KHÁCH THỦY CHÍNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912233560
0982233560
9 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 16 chỗ
Nước uống
Giờ đi: 12H30
Giờ đến: 13H30
Tổng thời gian: 1 giờ

3 XE KHÁCH TRƯỜNG AN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912789299
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Nước uống
Giờ đi: 17H30
Giờ đến: 20H30
Tổng thời gian: 3 giờ

4 XE KHÁCH TRƯỜNG SƠN – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0984881128
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 30 chỗ
Nước uống
Điều hòa
Giờ đi: 18H45
Giờ đến: 19H45

5 Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ 
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 16 chỗ
Giờ đi: 13H15
Giờ đến: 16H15
Tổng thời gian: 3 giờ

6 XE KHÁCH LIÊN ANH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0918949888
1 chuyến/ngày
Xe Country 29 chỗ
Nước mát và khăn lạnh
Giờ đi: 17H00
Giờ đến: 19H00
Tổng thời gian: 2 giờ

7 XE KHÁCH LIÊN ANH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0918949888
1 chuyến/ngày
Xe County 29 chỗ
Nước mát và khăn lạnh
Giờ đi: 8H00
Giờ đến: 10H00
Tổng thời gian: 2 giờ

8 XE KHÁCH HIẾU NGHĨA
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0982195902
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 30 chỗ
Có nước uống
Có điều hòa
Giờ đi: 16H10
Giờ đến: 19H20
Tổng thời gian: 3 giờ 9 phút

9 XE KHÁCH MINH KIỆM
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 02103820258
0976192548
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 45 chỗ
Có điều hòa
Giờ đi: 10H50
Giờ đến: 13H30
Tổng thời gian: 2 giờ 40 phút

10 Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
2 chuyến/ngày
Xe chất lượng cao
Điều hòa suốt tuyến
Nước mát và khăn lạnh
Giờ đi: 8H15
Giờ đến: 11H15
Tổng thời gian: 3 giờ

11 XE KHÁCH MINH QUÂN – YÊN BÁI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0987426306
01632837707
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 35 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 12H00
Giờ đến: 15H30
Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút

12 XE KHÁCH MINH QUÂN – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0987426306
01632837707
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 12H00
Giờ đến: 15H40
Tổng thời gian: 3 giờ 40 phút

13 XE KHÁCH QUYẾT THẮNG – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0987017585
0903424757
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 13H40
Giờ đến: 15H20
Tổng thời gian: 1 giờ 40 phút

14 XE KHÁCH HIỆP HẠNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912666152
0986840256
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 14H30
Giờ đến: 16H10
Tổng thời gian: 1 giờ 40 phút

15 XE KHÁCH ANH THÁI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0989774855
0989862486
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 11H00
Giờ đến: 15H00
Tổng thời gian: 4 giờ

16 XE KHÁCH BẢO MINH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0978535482
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ

Giờ đi: 13H15
Giờ đến: 16H15

Tổng thời gian: 3 giờ

17 XE KHÁCH BÌNH MINH – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 01683761269
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống

Giờ đi: 10H00
Giờ đến: 13H00

Tổng thời gian: 3 giờ

18 XE KHÁCH HẢI QUÂN – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912692803
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống

Giờ đi: 14H00
Giờ đến: 17H00

Tổng thời gian: 3 giờ

19 XE KHÁCH LIÊN HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912200258
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống

Giờ đi: 14H00
Giờ đến: 16H00

Tổng thời gian: 2 giờ
20 XE KHÁCH LIÊN HẰNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT :    0985891407
0983558708
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 15H00
Giờ đến: 16H30
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút

21 XE KHÁCH LONG VƯỢNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912069132
0963235708
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 16H00
Giờ đến: 18H00
Tổng thời gian: 2 giờ

22 XE KHÁCH MINH KHAI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT :   0974791806
0974792439
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 11H15
Giờ đến: 12H45
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút

23 XE KHÁCH NGUYỄN NGỌC BẢO
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0913362488
02103820609
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 14H00
Giờ đến: 15H30
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút

24 XE KHÁCH QUỐC HÂN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0912367356
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 16H30
Giờ đến: 18H00
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút

25 XE KHÁCH SƠN CHÍNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0913544184
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 13H30
Giờ đến: 15H00
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phú

26 XE KHÁCH SƠN HIỀN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0913544184
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 13H30
Giờ đến: 15H30
Tổng thời gian: 2 giờ

27 XE KHÁCH TÁM HẢI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0983558707
0974153258
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 14H40
Giờ đến: 16H10
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút

28 XE KHÁCH TÂN NGA
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0945338338
0979673098
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 12H00
Giờ đến: 14H00
Tổng thời gian: 2 giờ

29 XE KHÁCH TRUNG DŨNG – PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0989592708
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 09H20
Giờ đến: 11H20
Tổng thời gian: 2 giờ

30 XE KHÁCH VÂN NAM
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

SĐT : 0913038901
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 06H10
Giờ đến: 08H10
Tổng thời gian: 2 giờ

Trên đây là thông tin tuyến đường Hà Nội – Phú Thọ Bến xe Mỹ Đình cập nhật giúp các bạn tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng.

Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ và an toàn!