Các tuyến xe Hà Nội –  Thanh Hóa luôn đảm bảo được uy tín, chất lượng

Các tuyến xe Hà Nội – Thanh Hóa

Nhà xe:   Xe Khách Kế Hoa

 • Tuyến xe: BX Mỹ Đình (Hà Nội) – Thanh Hóa
 • Nơi xuất phát: BX Mỹ Đình
 • Nơi đến: BX Thanh Hoá
 • Lộ trình:
  • Thời gian đi: 4h30
  • 01 Chuyến/Ngày
  • Xuất BX Thanh Hoá: 5h45
  • Xuất BX Mỹ Đình: 11h00
  • Tiện ích:   Máy lạnh
   Nước uống
   Ghế ngồi 30 chỗ
   Sđt:   0904.693.439

Nhà xe:   Xe Khách Hải Hà

 • Tuyến xe:   BX Mỹ Đình (Hà Nội) – Hậu Lộc (Thanh Hóa)
 • Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
 • Nơi đến:   Minh Lộc, Hậu Lộc
 • Lộ trình:
  • Thời gian đi: 2h30
  • 01 Chuyến/Ngày
  • Xuất Minh Lộc, Hậu Lộc: 12h30
  • Xuất Mỹ Đình: 16h45
  • Tiện ích:   Máy lạnh
   Nước uống
   Ghế ngả 36 chỗ
   Sđt:   0914 387 533

Nhà xe:   Nhà xe Hào Hương

 • Tuyến xe: BX Mỹ Đình (Hà Nội) – Triệu Sơn (Thanh Hóa)
 • Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
 • Nơi đến:   Bến xe Triệu Sơn
 • Lộ trình:
  • 02 chuyến/ ngày
  • Chuyến 1: BX Triệu Sơn đi 5h. Mỹ Đình về 10h15.
  • Chuyến 2: BX Triệu Sơn đi 9h15. Mỹ Đình về 15h00.
  • Tiện ích:   Máy Lạnh
  • Sđt:   0989.562.782.

Nhà xe:   Nhà xe Tiến Phương

 • Tuyến xe: BX Mỹ Đình (Hà Nội) – Nông Cống (Thanh Hóa)
 • Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
 • Nơi đến:   Yên Cát – Nông Cống
 • Lộ trình:   Yên Cát đi 6h45.
  Mỹ Đình về 15h
  Tiện ích:   Máy lạnh
  Nước uống
  Sđt:   0918.061.277.

Nhà xe:   Nhà xe Hoàng Sơn

 • Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc
 • Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
 • Nơi đến:   Hậu Lộc
 • Lộ trình:
  • Hậu Lộc đi: 3h30,4h,7h,12h30,13h30,14h30
  • Hà Nội về: 8h,9h,10h30,15h,16h30.
  • Tiện ích:   Máy lạnh, nước uống

Sđt:   (04) 3871.2163 – 0912.321.014
0914.387.533 – 0914.367.533