Notice: Undefined offset: 4 in /home/benxemydin/domains/benxemydinh.com/public_html/wp-content/themes/benxethainguyen/functions.php on line 305
Xe khách đi từ bến xe Mỹ Đình lên Mù Cang Chải :
HẢI VÂN
 • Lịch trình 1 : Mỹ Đình – Mù Cang Chải –  Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Mỹ Đình 19h15 Lai Châu 19h30
 • Điện thoại :  (0231) 6277287 /  0944 828282 / (04) 37223588 / 0169 2232323
 • Lịch trình 2 : Giáp Bát – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Giáp Bát 16h30 19h00 Lai Châu 17h00 18h00
 • Điện thoại :  (0231) 6277287 / 0944 828282 / (04) 37223588 / 0944 868686
HOÀNG ANH
 • Lịch trình : Giáp Bát – Mỹ Đình –  Vĩnh Yên – Việt Trì – Thanh Sơn – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Than Uyên – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Giáp Bát 17h00 Bến xe Lai Châu 17h00
 • Điện thoại : 0984 971999 / 0912 317515 / 0912 524066 / 0912 212418
ANH TÚ
 • Lịch trình : Mỹ Đình – Việt Trì – Thanh Sơn – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Than Uyên – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Mỹ Đình 17h30 18h45 Lai Châu 18h00
 • Điện thoại : (0231) 6286909 / 0986 392081 / 0986 025569 / 01699 286488
HOÀNG SÂM
 • Lịch trình : Hà Nội – Than Uyên
 • Giờ xuất bến : Mỹ Đình 9h30 Than Uyên 5h30
 • Điện thoại : 0916 499 456
KHÁNH THỦY
 • Lịch trình : Hà Nội – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Mỹ Đình 19h00 Lai Châu 19h30
 • Điện thoại : 0988 976321 / 0976 652400 / 0912 131215
NGÂN HÀ
 • Lịch trình : Hà Nội – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : Mỹ Đình 17h00 19h30 
 • Điện thoại : 0912 131215
BÙI NGỌC DŨNG
 • Lịch trình : Hà Nội – Lai Châu
 • Giờ xuất bến : 17h30
 • Điện thoại : 0912 045015 / 0983 592867
MẠNH TƯỜNG
 • Lịch trình : Mỹ Đình – Than Uyên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 0915 645199 – 0978 649351