Ngày nay, điện thoại di động hầu như ai cũng có. Nhiều khi đi xe người ta không thích phải chờ đợi, bị nhỡ xe hay không biết giờ giấc… Vậy nên, Bến xe Mỹ Đình tổng hợp lại những hãng xe khách, số điện thoại và một số thông tin cần thiết để bạn có thể dễ dàng tra cứu.

1.HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0942122343
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Điều hòa suốt tuyến
Khăn lạnh và nước mát
Giờ đi :9H00
Giờ đến: 11H00
Tổng thời gian: 2 giờ
55 000

2 HTX VT ĐỒNG TÂM
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0942122343
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Điều hòa suốt tuyến
Khăn lạnh và nước mát
Giờ đi: 9H00
Giờ đến: 11H00
Tổng thời gian: 2 giờ
50 000

3 HTX VTHK ĐƯỜNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0915038368
0913282479
0948090565
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Giờ đi: 10H15
Giờ đến: 12H15
Tổng thời gian: 2 giờ
60 000

4 HTX VTHK ĐƯỜNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0915038368
0913282479
0948090565
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Giờ đi: 10H00
Giờ đến: 12H00
Tổng thời gian: 2 giờ
60 000

5 HTX VTHK ĐƯỜNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0915038368
0913282479
0948090565
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Giờ đi: 13H55
Giờ đến: 15H55
Tổng thời gian: 2 giờ
60 000

6 XE KHÁCH KHÁNH LINH
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0983210206
0983285206
2 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 29 chỗ
Có điều hòa
Có nước uống
Giờ đi: 6H30
Giờ đến: 8H00
Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút
55 000

7 XE KHÁCH VIỆT ANH
Tuyến: Hà Nội – Hà Nam

SĐT : 0982529168
0936076266

giờ đi : 14h45

giờ đến : 16h45
1 chuyến/ngày
Xe ghế ngồi 51 chỗ
Có điều hòa