Danh Bạ xe khách Chợ Đồn cho những người cần biết thêm thông tin về xe khách các chuyến từ Chợ Đồn đi Bắc Kạn, Thái Nguyên, bến xe Mỹ Đình, Lương Yên và Ngược lại:

1. Tuyến: Ch Đn – Bc Kn:

– Biển Xe: 97H-1779

– Chủ xe: chị tấm

– Số điện thoại: 0979074342

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 9h40 – Thị xã Bắc Kạn 11h30.
 • Thị xã Bắc Kạn 1h30 – Chợ đồn 3h

– Loại xe: 24 chỗ màu đỏ

2. Tuyến: Chợ Đồn – bến xe Mỹ Đình (qua Định Hóa – Bình trung – Lương Bằng):

Biển Xe : 97B- 00036

– Chủ xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 0973138688

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 5h45 – Mỹ Đình 11h00
 • Mỹ Đình 13h15 – Chợ đồn 187h30

– Loại xe: 30 chỗ

3. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (Địnhhóa- Yên nhuận – Blung):

Biển Xe: 30K- 6289

– Chủ xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 0972426668

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 12h20 – Mỹ Đình 17h15
 • Mỹ Đình 6h20 – Chợ đồn 11h20

– Loại xe: 30 chỗ màu đỏ

4. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (qua TxBắc Kạn – Chợ Mới):

Biển Xe: 29b – 074.92

– Chủ xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 0973136668

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 5h00 – Mỹ Đình 11h00.
 • Mỹ Đình 11h45 – Chợ đồn 17h30

5. Tuyến: Chợ Đồn – Thái Nguyên (Đông viên – Đại sảo – Định Hóa):

Biển Xe:

– Chủ xe: Anh Minh – Nhà xeMinh Hoạt

– Số điện thoại: 0972761661

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 12h00 – Thái Nguyên 3h.
 • Thái Nguyên: 7h00 – Chợ đồn 10h00

– Loại xe: 30 chỗ

6. Tuyến: Chợ Đồn – Lương Yên: xuất bến Chợ Đồn 5h00

Biển Xe: 30U-7237

– Chủ xe:

– Số điện thoại: 0912720320

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 5h00 – Lương Yên 11h.
 • Lương Yên: 12h15 – Chợ đồn 17h15

– Loại xe: Samco màu hồng nhạt

7. Tuyến: Bản Thi – Chợ Đồn – TháiNguyên:

Biển Số:

– Chủ xe: A Thành

– Số điện thoại: 0963228569

– Giờ xe:

 • Bản Thi – Chợ Đồn 6h00 – 10h30
 • Thái Nguyên: 11h30 – Chợ đồn 3h30

8. Tuyến: Chợ Đồn – Bình Trung:

Biển Xe:

– Chủ xe: Chú Bảo

–  Số điện thoại: 0974659717

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn 11h30 – Bình Trung .
 • Bình Trung: 6h30 – Chợ đồn

– Loại xe: 15 chỗ màu trắng

9. Tuyến: Nam Cường – Chợ Đồn – TháiNguyên

Biển Xe:

– Chủ xe: Thưởng Nga (Anh Thảo lái )

– Số điện thoại: 0977510666

– Giờ xe:

 •  Nam Cường: – Bằng Lũng đi: 7h30
 • Thái Nguyên 12h45 – Chợ Đồn

– Loại xe: 24 chỗ màu đỏ

10. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (thị xã Bắc Kạn – Chợ mới):

Biển Xe:

– Chủ xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 0988765599

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn: 7h30 – Mỹ Đình: 12h30
 • Mỹ Đình: 4h30 – Chợ Đồn: 10h

– Loại xe: 40 chỗ

11. Tuyến Nam cường – Bắc Kạn – Tháinguyên

Biển số xe: 97B 00183

– Nhà xe : `CT CPXDVT BAC KAN

– Số điện thoại : 0973971888

– Giờ xe:

 • Nam cường: 6h30 – qua Bắc Kạn: 7h20 – Bến xe Thái Nguyên
 • BX Thái Nguyên 12h45 – Bắc Kạn: 16h20 – Nam Cường.

12. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (Lươngbằng – Định Hóa – Thái Nguyên- Mỹ Đình):

Biển Xe: 97H- 2379

– Nhà xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 0977402999

– Giờ xe:

 • Chợ Đồn: 8h20 – Mỹ Đình: 13h30
 • Mỹ Đình:14h00 – Chợ Đồn: 19h30

13. Tuyến: Nam Cường Chợ Đồn – TháiNguyên:

Biển Xe: 97H- 000.75

– Nhà xe : Trường Giang xe anh Huấn

– Số điệnthoại:  01675.262.222

– Giờ xe:

 • Nam Cường: 5h30
  Chợ Đồn: 7h
  Thị xã BK: 8h30
  Chiều về: 12h xuất bến Thái Nguyên

14. Tuyến: Chợ Đồn – Thái Nguyên (Lương bằng – Định Hóa – Thái Nguyên):

Biển Xe:

– Nhà xe: Huy Hoàng

– Số điện thoại: 0915.465.459

– Giờ xe:

 • Xuất bến Chợ Đồn: 6h50 – Thái nguyên: 10h00
  Xuất bến Thái Nguyên: 10h50 – Chợ Đồn: 14h

15. Tuyến: Chợ Đồn – Thái Nguyên (Chợ Đồn – Nghĩa Tá – Lương bằng – Định Hóa – Thái Nguyên):

Biển xe: 20B.007.75

– Nhà xe: Tuấn Tú

– Số điện thoại: 0976575161

– Giờ xe:

 • Xuất bến Chợ Đồn: 13h50 – Thái nguyên: 17h00
  Xuất bến Thái Nguyên: 6h00 – Chợ Đồn: 9h30

16. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (Chợ Đồn – Bắc Kạn – Chợ Mới- Mỹ Đình):

Biển xe: Chưa Rõ

– Nhà xe: Thưởng Nga

– Số điện thoại: 097 7384888

– Giờ xe:

 • Xuất bến Chợ Đồn: 16h15 – Mỹ Đình: 21h15
  Xuất bến Mỹ Đình: 10h15 – Chợ Đồn: 15h15