Các Tuyến xe Mỹ Đình – Nam Định

1. Nhà xe Anh Kiên

Xe khách tuyến Yên Nhân – Ý Yên đi Mỹ Đình, xe khách Ý Yên – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Nhà xe Anh Kiên chuyên dịch vụ vận tải hành khách chạy tuyến cố đinh Ý Yên đi Bx Mỹ Đình, nhà xe chạy 2 tuyến trên ngày, xe chạy chuyến muốn nhất từ bến xe Mỹ Đình về Ý Yên – Nam Định xuất bến 18h 30′.

Lộ trình xe khách Anh Kiên tuyến Ý Yên – Bx Mỹ Đình:

 • Yên Nhân – Yên Đồng – Yên Trị – Ý Yên – Yên Thắng – La Xuyên – Nam Định – Cát Đằng – Cao tốc Mới – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Anh Kiên xuất bến:

 • Chuyến sáng:
  • Yên Nhân đi: 04h 15′ – Yên Đồng: 04h 30′
  • Bx Mỹ Đình về: 08h 00′
 • Chuyến chiều:
  • Yên Nhân – Yên Đồng – Yên Trị đi: 13h 3 0′
  • Bx Mỹ Đình về: 18h 30′

Hành khách vui lòng liên h ệ với nhà xe Anh Kiên để có thông tin chi tiết theo số điện thoại 0986 197 345

2. Xe khách Khôi Anh

Xe khách tuyến Đại Thắng – Vụ Bản đi Mỹ Đình, xe từ Vụ Bản – Ý Yên – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Khôi Anh.

Lộ trình xe khách Khôi Anh tuyến Vụ Bản – Nam Định đi Bx Mỹ Đình:

 • Đại Thắng – Vụ Bản – Yên Phúc – Đồng Cao – Yên Cường – Yên Thắng – Ý Yên – Cao Tốc Mới (Cao Bồ) – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Khôi Anh xuất bến:

 • Vụ Bản – Nam Định xuất bến:
  • Đại Thắng: 13h 20′
  • Yên Phúc: 13h 30′
  • Đồng Cao: 13h 40′
  • Yên Phúc: 13h 50′
  • Yên Thắng: 14h 00′
  • Cát Đằng: 14h 15′
 • Bx Mỹ Đình xuất bến: 17h 50′

Liên hệ trực tiếp với nhà xe Khôi Anh tuyến Vụ Bản – Bx Mỹ Đình để biết thêm thông tin chi tiết theo số 0989 970 816

3. Nhà xe Ngọc Tú

Xe khách chạy sáng tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe sáng từ Giao Hương – Giao Thủy – Nam Định đi Mỹ Đình – Hà Nội.

Nhà xe Ngọc Tú chuyên dịch vụ vận tải hành khách chạy tuyến cố định từ Giao Thủy – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, xe đi về trong ngày chạy theo đường cao tốc mới.

Lộ trình xe khách Ngọc Tú tuyến Giao Hương – Giao Thủy – Mỹ Đình:

 • Giao Hương – Giao Thanh – Hông Thuận – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thuy – Dốc Hoành Nha – Giao Tiến – Cầu Đá – Tượng Đài Trường Chinh – Xuân Trường – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Trực – Big C – TP Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Giờ xuất bến xe khách Ngọc Tú:

 • Giao Hương đi: 08h 30′ – Giao Thanh: 08h 50′ – Hồng Thuận: 09h 00′ – Cầu Diêm: 09h 10′ – Hoành Nha: 09h 25′ – Xuân Trương: 09h 35′ – Cổ Lễ: 09h 50′
 • Bx Mỹ đình về: 14h 20′

Liên hệ nhà xe Ngọc Tú để có thêm thông tin 0979 696 506 – 0986 846 506

4. Nhà Quang Thoa

Xe khách tuyến Giao Thiện – Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe khách từ Giao Thủy – Nam Định đi Văn Điền, Hà Đồng trả khách tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhà Quang Thoa chuyên xe khách tuyến Giao Thiện – Giao Thủy đi bx Mỹ Đình theo hướng cao tốc mới, nhận đón trả khách tại Văn Điển, Hà Đông, đường Lê Văn Lương kéo dài. Lưu ý nhà xe có hiện tượng nhồi nhét hành khách, gây mất an toàn.

Lộ trình xe khách Quang Thóa tuyến Giao Thiện – Bx Mỹ Đình (Xe chạy đường vòng, không chạy cao tốc trên cao!):

 • Giao Thiện – Giao An – Giao Thanh – Hồng Thuận – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha – Giao Tiến – Cầu Đá – Xuân Trường – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Trực – Big C – TP Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Bx Nước Ngầm – Ngọc Hồi – Văn Điển – Phan Trọng Tuệ – Viện 103 – Quang Trung – Bưu điện Hà Đông – Vạn Phúc – Lê Văn Lương – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Giờ xe khách Quang Thoa xuất bến:

 • Giao Thiện đi: 08h 00′
 • Bx Mỹ Đình về: 13h 15′

Liên hệ nhà xe Quang Thoa để có thêm thông tin chi tiết 0917 456 117

5. Nhà xe Chi Đào

Xe khách tuyến Tiền Hải – Thái Bình đi Mỹ Đình, xe từ bến xe Tiền Hải – Thái Bình đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Nhà xe Chi Đào chuyên tuyến xe cố đình từ Bx Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình đi Bx Mỹ Đình, xe đi về trong ngày chạy theo hướng cao tốc mới.

Lộ trình xe khách Chi Đào Tuyến Tiền Hải – Thái Bình – Bx Mỹ Đình:

 • Bx Tiền Hải – Kiến Xương – TP Thai Bình – Thái Bình – TP Nam Định – Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Chi Đào xuất bến:

 • Kiến Xương đi: 06h 30′
 • Bx Mỹ Đình về:  11h 10′

Liên hệ xe khách Chi Đào – 0911 533 833 – 0989 965 286

6. Nhà xe Phượng Hưng

Xe khách từ Yên Xá – Ý Yên đi bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Nhà xe Phượng Hưng chuyên tuyến xe khách cố định từ Yên Xá huyện Ý Yên tỉnh Nam Định đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, xe đi về trong ngày chạy cao tốc mới.

Lộ trình xe khách Phượng Hưng:

 • Phố Cháy – TT Lâm – Yên Xá – Yên Dương – Minh Tân – Yên Lợi – Yên Tân (Ý Yên – Nam Định) – Cao tốc mới – Pháp Vân – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Giờ xe khách Phượng Hưng xuất bến:

 • Bx Mỹ Đình – Hà Nội sáng về: 07h 15′
 • Phố Cháy – TT Lâm chiều đi: 14h 00′

Liên hệ xe khách Phượng Hưng 0983.671.753

7. Nhà Xe Trường Thắng

Mỹ Đình - Nam Định

Nhà xe khách Trường Thắng chuyên chạy tuyến Bx Trực Khang – Trực Ninh đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Xe khách Trường Thắng  luôn luôn cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ vận tải tốt nhất, sự hài lòng và tin tưởng của hành khách là tiêu chí hàng đầu của nhà xe.

Lộ trình xe khách Trường Thắng:

 • Chiều đi: Bx Trực Khang 7h20′ – Trực Nội 7h40′ – Trực Thanh 7h50′ – Chợ Gía 7h55′ – Cát Thành 8h – Ngoặt Kéo 8h10′ – Cổ Lễ 8h15′- Cầu Vòi 8h40′ – Nam Định 8h55′ – Bx Mỹ Đình – Cầu Diễn – Nhổn – ĐH Công Nghiệp .
 • Chiều về: Nhổn 12h – ĐH Công Nghiệp – 12h05′ – Cầu Diễn 12h10′- ĐH Thương Mại 12h15′ – Bxe Mỹ Đình 13h ( ô số 07 ) – Cao tốc mới Nam Định – Big C Nam Định – Cầu Nam Đinh – Trực Ninh – Bx Trực Khang

Giờ xe khách nhà xe Trường Thắng:

 • Bx Trực Khang – Trực Ninh đi: 07h 20′
 • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 13h 00′

Dịch vụ:

 • Có wifi miễn phí

Liên hệ nhà xe khách Trường Thắng: 0915.393.159 – 0985.472.937