Bến xe Mỹ Đình tổng hợp một số nhà xe, bến xe, chạy các tuyến xe Hà Nội đi Lạng Sơn và các tỉnh Phía Bắc. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp quý khách có những chuyến đi an toàn và chính xác.

Các nhà xe chạy tuyến xe Hà Nội đi Lạng Sơn như sau:

Nhà xe Ngọc Phương

– Lộ Trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Tân Thanh
– Giờ xuất bến:
+ Bến xe Mỹ Đình: 11h40,11h55
+ Hữu Nghị Quan: 16h15
+ Lạng Sơn: 16h30
– Điện thoại: 0984 717333

tuyến xe Hà Nhội - Lạng Sơn


Nhà xe Phượng Hùng

– Lộ trình: Lạng Sơn – Đồng Mỏ – Mẹt – Vôi – Bắc Giang – Mỹ Đình
– Giờ xuất bến:
+ Bến xe Mỹ Đình: 10h55
+ Bến Lạng Sơn: 5h30
– Điện thoại: (025) 38708625 – 0982 870865 – 0126 8385588

Nhà xe Đức Dũng

– Lộ trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ Bến xe Mỹ Đình: 11h20, 11h40
+ Lạng Sơn: 16h30, 17h00
– Điện thoại: 04 37168842 – 0912 266473 – 0982 276899

Nhà xe Đại Huyền

– Lộ Trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ BX Mỹ Đình: 6h-6h25-9h-14h25
+ Lạng Sơn: 9h30-12h-13h-15h
– Điện thoại: 0968 428999 – 0979 293188

Nhà xe Là Thềm

– Lộ trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ Mỹ Đình: 8h30
+ Lạng Sơn: 12h30
– Điện thoại: 0968 404333

Nhà xe Huy Võ

– Lịch trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ BX Mỹ Đình: 9h
+ Lạng Sơn: 15h
– Điện thoại: 0985 018866

Nhà xe Diệp Thủy

– Lịch trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ BX Giáp Bát: 17h
+ Lạng Sơn: 11h30
– Điện thoại: 0968 416888

Nhà xe Mẫn Mến

– Lịch trình: Hà Nội – Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan
– Giờ xuất bến:
+ Bến xe Mỹ Đình: 18h
+ Bến xe Tân Thanh: 11h30
– Điện thoại: 0969 162888

tuyến xe Hà Nội - Lạng Sơn

Hai bến đến tỉnh Lạng Sơn từ tuyến xe Hà Nội xuất bến Mỹ Đình như sau:

1. Điểm đến Bến xe lạng Sơn

Tuyến xe Hà Nội này gồm có 05 chuyến xuất bến hàng ngày của các nhà xe:

– Xe khách Huệ Phu
+ Xuất bến Mỹ Đình: 10h25 hàng ngày
+ Xuất bến lạng Sơn: 6h00

– Xe khách Phượng Hùng
+ Xuất bến Mỹ Đình: 10h55 hàng ngày
+ Xuất bến Lạng Sơn: 05h30

– Xe khách Hải Diệu
+ Xuất bến Mỹ Đình: 12h40 hàng ngày
+ Xuất bến Lạng Sơn: 05h00

– Xe khách Ngọc Hân
+ Xuất bến Mỹ Đình: 14h10 hàng ngày
+ Xuất bến Lạng Sơn: 08h00

– Xe khách Hòa Bình
+ Xuất bến Mỹ Đình: 14h20 hàng ngày
+ Xuất bến Lạng Sơn: 09h10

2. Điểm đến Thị trấn Bắc Sơn

Tuyến này có 03 chuyến xuất bên mỗi ngày của nhà xe Dung Nghị xuất bến lúc 11h15 và theo chiều ngược lại Lạng Sơn – Hà Nội là 06h05.

Để biết thêm các thông tin chi tiết của các tuyến xe hà Nội tại bến xe Mỹ Đình quý khách vui lòng truy cập trang chủ để tra cứu thông tin. Chúc quý khách coc những chuyến đi an toàn và vui vẻ.