Kết quả hình ảnh cho mức phạt xe ô tô vượt đèn đỏ

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu vượt đèn đỏ thì bị phạt như sau:

Từ nay đến 31/7/16, vượt đèn đỏ (trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng) thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng . Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Quy định tại Điểm k Khoản 4, Điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 171.

Từ 01/8/16, vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 1.200.000 đồng – 2.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Quy định tại điểm a Khoản 5, Điểm b, c Khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.