Danh sách xe khách Thái Bình đi Hà Nội

xe khách Thái Bình đi Hà Nội

1/ Xe khách Đức Long
Thái Bình đi Hà Nội

Giờ xuất bến : 11:00
Bến xe Đông Hưng

Điểm đến: 13:30
Bến Xe Mỹ Đình

Thông tin khác: chỗ ngồi 35 chỗ

Giá vé: 80.000đ

2/ Xe khách Đức Nghĩa
Thái Bình đi Hà Nội

Giờ xuất bến :05:50
Bến xe Thái Bình

Điểm đến: 08:20
Bến Xe Mỹ Đình

Thông tin khác: chỗ ngồi 28 chỗ

Giá vé: 80.000đ

3/Xe kháchChi Đào
Thái Bình đi Hà Nội

Giờ xuất bến :06:50
Thị trấn Kiến Xương – Kiến Xương – Thái Bình

Điển đến: 09:50
Bến Xe Mỹ Đình

Thông tin khác: Ghế ngồi 28 chỗ

Giá vé : 75.000 đ

4/Xe khách Chi Đào
Thái Bình đi Hà Nội

Giờ xuất bến : 12:15
Thị trấn Kiến Xương – Kiến Xương – Thái Bình

Điển đến: 15:15
Bến Xe Mỹ Đình

Thông tin khác: Ghế ngồi 28 chỗ

Giá vé: 75.000 đ