Xe khách Hà Nội – Sơn La

BẮC SƠN

 • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình (11h00,13h00,15h30,16h30,18h00,19h00) Sơn La (6h30, 12h20, 17h00, 21h30, 22h30, 23h00) Yên Nghĩa 9h00 Mường La 8h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0212 3551 559

HƯNG THÀNH

 • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
 • Giờ xuất bến: 08h15 – 10h15 – 13h30 – 19h15 – 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Mỹ Đình 0974 888 555 Sơn La 0989 764 764

  HẢI NAM

  • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
  • Giờ xuất bến: Sơn La (6h30, 9h30, 12h15) Mỹ Đình (3h30, 11h00, 13h00)
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: 0915 599 449 – 0987 073 999 – 0978 674 999

  HÒA PHÁT

  • Lịch trình: Hà Nội – Mường La
  • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 18h45 các ngày chẵn âm lịch, Mường La 18h30 các ngày lẻ âm lịch
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: 0985 695 509 – 0917 005 009 – 0977 123 199

  HẢI VÂN

  • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
  • Giờ xuất bến: Mỹ Đình (7h30, 8h30, 9h30, 20h30, 21h30) Sơn La (19h00, 20h00, 21h00, 22h00)
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: Hà Nội 024 3722 3588 – 077 826 2626 Sơn La 077 226 2626

  MẠNH CƯỜNG

  • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
  • Giờ xuất bến: Sơn La (6h30, 12h20, 21h30, 22h30) Mỹ Đình (11h00, 13h00, 15h30, 18h00)
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: 0212 355 1559 – 0914 361 001 – 0976 296 444 – 0945 852 859

  NGỌC THUẬN

  • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
  • Giờ xuất bến: Mỹ Đình (20h30, 22h15) Sơn La (14h20, 19h30)
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: 0919 737 100 – 0912 148 44

  TUẤN HUYỀN

   

 • Lịch trình: Hà Nội – Mộc Châu
 • Giờ xuất bến: Mộc Châu 6h15 Mỹ Đình 12h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0212 3867478 – 0212 3668558 – 0947 867478 – 0986 373999
  • HUY THỊNH
   • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
   • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 19h00 Sơn La 23h00
   • Địa chỉ: Đang cập nhật
   • Điện thoại: 0975 759568 – 0978 594779

   TOÀN ĐIỆP

   • Lịch trình: Hà Nội – Sơn La
   • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 19h45-21h30-22h45 Sơn La 21h30-22h15-22h45
   • Địa chỉ: Đang cập nhật
   • Điện thoại: 0982 262006