Xe Cẩm Phả đi Mỹ Đình

Xe Cẩm Phả đi Mỹ Đình. Các xe khách từ Cẩm Phả đi Mỹ Đình. Vé xe Cẩm Phả đi Mỹ Đình. Số điện thoại xe Cẩm Phả đi Mỹ Đình.

1/ Nhà xe:   HTX VT&DV hỗ trợ Hồng Hải 
 

Tuyến xe:   Quảng Ninh, TP. Cẩm Phả Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình

Nơi xuất phát:   Cẩm Phả
Nơi đến:   Bến xe Mỹ Đình 
Lộ trình:   
            Hợp tác xã vận tải và dịch vụ hỗ trợ Hồng Hải 
            Tổ 8, khu 4, P. Hồng Hải, TP Hạ Long 
            0333.821.605 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0333.821.605 

2/ Nhà xe:   HTX Hồng Vân 
 

Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình Quảng Ninh, TP. Cẩm Phả

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình 
Nơi đến:   Cẩm Phả 
Lộ trình:   
            Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân 
            Tổ 74, P. Cẩm Tây, TX Cẩm Phả 
            0333.933.997 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0333.933.997 

3/ Nhà xe:   HTX Hùng Vương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình Quảng Ninh, TP. Cẩm Phả

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình 
Nơi đến:   Cẩm Phả 
Lộ trình:   
            Hợp tác xã dịch vụ vật tư vận tải Hùng Vương 
            1315 Trần Phú, TX Cẩm Phả 
            Điện thoại 033.3.863.265 
            
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   033.3.863.265 

4/ Nhà xe:   HTX Thanh Sơn 
 

Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình Quảng Ninh, TP. Cẩm Phả

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình 
Nơi đến:   Cẩm Phả 
Lộ trình:   
            Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn 
            P. Yên Thanh, TX Uông Bí 
            Điện thoại 0333.856.244 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0333.856.244