26 tuyến về thành phố bắc giang do công ty cổ phần xe khách bắc giang

Chuyến sớm nhất 5h30 chuyến muộn nhất 6h tối.

Tổng thời gian di chuyển 2 tiếng

quãng đường khoảng 80km. giá vé 50k.

Số điện thoại nhà xe 02043854245 

Xe hiệp hòa Mỹ Đình 2 chuyến / ngày 

02043872623
098218189