Thông tin các chuyến xe Hà Nội đi Hải Dương

Lịch trình XE KHÁCH HOÀNG LONG từ Hà Nội đi Hải Dương

Tổng thời gian: 1 giờ

Giờ đi : 5h00

Điểm đi :Bến Xe Lương Yên    

Điểm đến : Văn phòng Hải Dương 

Số điện thoại : 0439877225

Lịch trình XE KHÁCH DŨNG THỦY từ Hà Nội đi Hải Dương

Tổng thời gian: 3 giờ

Giờ đi : 13h10

Điểm đi : Bến Xe Mỹ Đình    

Điểm đến : Bến xe Hải Dương    

Số điện thoại : 0962625268

Nhà xe NGỌC SINH

Lịch trình : Hải Dương – Gia Lâm
Giờ xuất bến : Hải Dương 6h20 – 13h00 – 6h50 – 13h40 – 7h20 – 14h20
 

Nhà xe HẢI HƯNG

Lịch trình : Hải Dương- Yên Nghĩa
Giờ xuất bến : Hải Dương 4h55

Lịch trình : TỪ Ô – Gia Lâm
Giờ xuất bến : Từ Ô 04h30-05h30-06h30-07h15 

                     Gia Lâm 10h30-11h30-12h30-13h30-14h00

Lịch trình : Ninh Giang – Gia Lâm
Giờ xuất bến : Ninh Giang 04h00-04h15 – 05h00-07h30  – 09h35-10h30 – 11h35-12h00 – 13h30-14h00 – 14h30-15h00-15h50

Số điện thoại : 0320.3852.215

Nhà xe HOÀNG ĐỨC

Lịch trình : Ninh Giang – Sơn TâyNhà xe 

Giờ xuất bến :  Ninh Giang 05h10-07h40-4h40-12h40
 

Xe khách Linh Yến: 0935.156.966 – 0915.152.536 – 0935.156.966 – 0912.886.935

Tuyến đường : Hà Nội – Hải Dương

Điểm xuất phát: Bến xe Yên Nghĩa

Điểm đến : Bến xe khách Ninh Giang

Giờ xuất phát : 09h30

Giờ đến : 11h50