Bến xe Mỹ Đình – Đông Anh

Tuyến xe buýt Hà Nội số 46: Bến xe Mỹ Đình – Đông Anh

Đơn vị vận chuyển: Đông Anh

Thời gian hoạt động: 04h50 – 20h50

Giá vé: 8000đ/lượt

Giãn cách chuyến: 10-15 -20 phút/chuyến phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Mỹ Đình – Phạm Hùng – quay đầu tại làng Đình Thôn – Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng – Cầu Thăng Long – Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) – Vân Trì – Đường 5 kéo dài – Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) – Quốc lộ 3 – Đường Cổ Loa -Thị trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan).

Lộ trình chiều về

Thị trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan) – Đường Cổ Loa – Quốc lộ 3 -Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) – Đường 5 kéo dài – Quay đầu tại điểm mở – Đường 5 kéo dài – Vân trì – Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) -Cầu Thăng Long – Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng – Bến xe Mỹ Đình.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Hà Nội số 46: Bến xe Mỹ Đình - Đông Anh