TÌM TUYẾN XE

Danh sách các tuyến xe (Số lượng: 123)

STTTuyến xeCự ly (KM)Giờ khởi hànhGiá vé (VNĐ)Chi tiết
1Vinh291 km17:00 - 23:00200.000 VNĐ Chi tiết
2Cửa Ông158 km05:00-17:00120.000đ Chi tiết
3Hiệp Hòa50km9:00 - 19:0042.000 Chi tiết
4Bắc Giang68km4:00- 18:0050.000 Chi tiết
5Cẩm Phả158 km05:00-18:30120.000đ Chi tiết
6Bãi Cháy149 km05:00-18:30100.000đ Chi tiết
7Bến xe Móng Cái300 km19:00200.000đ Chi tiết
8Thanh Chương373 km19:00200.000 VNĐ Chi tiết
9Nam Đàn349 km20:00200.000 VNĐ Chi tiết
10Yên Thành20:00150.000 VNĐ Chi tiết
11Cửa Lò328 km21:30 - 22:30220.000 VNĐ Chi tiết
12Nhã Nam- Tân Yên80km13:30 - 15:30Liên hệ Chi tiết
13Tuyên Quang130km5:00- 20:3080.000-95.000 Chi tiết
14Cao bằng272 km20:30 - 20:40Liên hệ Chi tiết
15Tiền Hải109 km12:45 - 12:50Liên hệ Chi tiết
16Hà Giang31820:00 - 21:00Liên hệ Chi tiết
17Sơn La308 km19:30Liên hệ Chi tiết
18Lục Yên183 km6:30 - 21:00Liên hệ Chi tiết
19Lai Châu402 km19:45Liên hệ Chi tiết
20Thanh Sơn93 km8:45 - 17:15Liên hệ Chi tiết
21Móng Cái300 km11: Chi tiết
22Hải Hậu90 km11:30 - 16:40Liên hệ Chi tiết
23Điện Biên474 km18:30Liên hệ Chi tiết
24Kim Sơn93 km17:30Liên hệ Chi tiết
25Nghĩa Lộ183 km11:45 - 17:15Liên hệ Chi tiết
26Quỳnh Nhai300 km18:00Liên hệ Chi tiết
27Yên Mô93 km17:10Liên hệ Chi tiết
28Nghĩa Đàn307 km9:45Liên hệ Chi tiết
29Lào Cai338 km6:00 - 22:00Liên hệ Chi tiết
30Hàm Yên16517:00Liên hệ Chi tiết
31Mường La375 km16:45Liên hệ Chi tiết
32Giao Hải171 km17:40Liên hệ Chi tiết
33Lạng Sơn154 km18:00Liên hệ Chi tiết
34Phú Thọ93 km8:30 - 17:30Liên hệ Chi tiết
35Nam Định 130 km17:50Liên hệ Chi tiết
36Chiêm Hóa165 km13:30Liên hệ Chi tiết
37Na Hang259 km6:45 - 18:00Liên hệ Chi tiết
38Thọ Xuân153 km6:30 - 17:00Liên hệ Chi tiết
39Quất Lâm90 km13:30Liên hệ Chi tiết
40Thái Bình109 Chi tiết
41Thái Bình109 km13:30Liên hệ Chi tiết
42Phù Yên 163 km13:30Liên hệ Chi tiết
43Ấm Thượng75 km13:30Liên hệ Chi tiết
44Thái Nguyên70 km13:30Liên hệ Chi tiết
45Hưng Hà82 km13:30Liên hệ Chi tiết
46Thanh Hóa193 km13:30Liên hệ Chi tiết
47Chợ Đồn154 km13:40Liên hệ Chi tiết
48Sa Pa355 km13:40Liên hệ Chi tiết
49Hòa Bình76 km13:40Liên hệ Chi tiết
50Cẩm Khê93 km13:40Liên hệ Chi tiết
51Kim Xuyên125 km13:40Liên hệ Chi tiết
52Cẩm Thủy234 km13:40Liên hệ Chi tiết
53Thanh Ba93 km13:40Liên hệ Chi tiết
54Yên Bái183 km13:40Liên hệ Chi tiết
55Quỳnh Côi106 km13:50Liên hệ Chi tiết
56Nghĩa Hưng153 km13:50Liên hệ Chi tiết
57Yên Lập129 km14:00Liên hệ Chi tiết
58La Phù93 km14:00Liên hệ Chi tiết
59Nho Quan93 km14:00Liên hệ Chi tiết
60Ninh Bình93 km14:00Liên hệ Chi tiết
61Lý Nhân90 km14:00Liên hệ Chi tiết
62Ba Bể211 km14:00Liên hệ Chi tiết
63Mai Châu177 km14:00Liên hệ Chi tiết
64Lập Thạch78 km14:00Liên hệ Chi tiết
65Cổ Lễ90 km14:10Liên hệ Chi tiết
66Phúc Yên40 km14:10Liên hệ Chi tiết
67Đình Cả109 km14:10Liên hệ Chi tiết
68Chi Nê76 km14:20Liên hệ Chi tiết
69Đồng Đăng154 km14:20 - 15:40Liên hệ Chi tiết
70Vĩnh Tường50 km14:20Liên hệ Chi tiết
71Giao Thủy171 km14:20Liên hệ Chi tiết
72Nông Cống221km14:20Liên hệ Chi tiết
73Thanh Hà70 km14:20Liên hệ Chi tiết
74Vân Đồn 178 km14:20Liên hệ Chi tiết
75Thanh Minh90 km14:30Liên hệ Chi tiết
76Quảng Liên Chi tiết
77Việt Trì75 km14:30Liên hệ Chi tiết
78Thanh Thủy106 km14:30Liên hệ Chi tiết
79Bãi Bằng93 km14:40Liên hệ Chi tiết
80Bắc Lạng Sơn228 km14:50Liên hệ Chi tiết
81Đông Hưng97 km14:50Liên hệ Chi tiết
82Vĩnh Yên55 km14:50Liên hệ Chi tiết
83Sơn Dương125 km15:10Liên hệ Chi tiết
84Đông Xuyên109 km15:20Liên hệ Chi tiết
85Ý Yên158 km15:20Liên hệ Chi tiết
86Khánh Thành153 km15:30Liên hệ Chi tiết
87Hà Nam110 km15:30Liên hệ Chi tiết
88Kim Bôi148 km15:30Liên hệ Chi tiết
89Nghi Sơn153 km15:40Liên hệ Chi tiết
90Quỳ Hợp 331 km15:50Liên hệ Chi tiết
91Yên Lạc67 km15:50Liên hệ Chi tiết
92Bình Lục110 km15:50Liên hệ Chi tiết
93Đô Quan90 km15:50Liên hệ Chi tiết
94Bắc Cạn166 km16:00Liên hệ Chi tiết
95Tế Tiêu44.5 km13:50Liên hệ Chi tiết
96Sơn Tây42.3 km13:50 - 15:30Liên hệ Chi tiết
97Quỹ Nhất130 km14:20Liên hệ Chi tiết
98Thái Sơn 109 km15:10Liên hệ Chi tiết
99Thịnh Long130 km6:5070.000 VNĐ Chi tiết
100Trực Ninh119 km6:5075.000 VNĐ Chi tiết
101Lạc Sơn131 km7:00120.000 VNĐ Chi tiết
102Đô Lương330 km7:00200.000 VNĐ Chi tiết
103Chăm Mát74 km7:00100.000 VNĐ Chi tiết
104Nghệ An343 km7:20220.000 VNĐ Chi tiết
105Vụ Bản88 km7:3070.000 VNĐ Chi tiết
106Tây Sơn84 km7:30100.000 VNĐ Chi tiết
107Đắk Lắk1500 km7:40 Chi tiết
108Thái Thụy137 km Chi tiết
109Tân Lạc112 km8:30120.000 VNĐ Chi tiết
110Hà Tĩnh423 km Chi tiết
111Minh Đài110 km11h30 Chi tiết
112Chăm Mát7H00liên hệ Chi tiết
113Ninh Bình Chi tiết
114Phú Thọ Chi tiết
115Bắc Giang Chi tiết
116Nam Định Chi tiết
117Thanh Hóa Chi tiết
118Hòa Bình Chi tiết
119Hà Tĩnh Chi tiết
120Lai Châu Chi tiết
121Cẩm Phả Chi tiết
122Tuyên Quang Chi tiết
123Bắc Ninh Chi tiết